Onze materialen

De materialen die we verwerken

De Comet Groep en haar dochterondernemingen verwerken een zeer ruim gamma aan materialen.
Onderstaande niet-limitatieve lijst vermeldt de producten die wij inzamelen, sorteren en valoriseren op onze installaties.
De foto’s met technische fiches geven u de basisinformatie die u zoekt. Het commercieel team staat te uwer beschikking om u verdere uitleg en bijkomende informatie te bezorgen.
Ferrometalen
Non-ferrometalen
Afgedankte voertuigen
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Banden
Shredderafval
Plastic uit shredderafval

Comet Groep

9

Bieden eindeloze mogelijkheden voor gerecycleerde materialen.

Wij zijn een Belgische industriële familieonderneming die actief is in de handel in ferro-, non-ferro- en afgeleide metalen.

%

Waardering

Arbeiders-Arbeiders

Comet Groep

Rivage de Boubier 25
B – 6200 Châtelet
België

+32 71 24 38 38

+32 71 39 33 08

info@groupecomet.com

Nos métiers

Ferrometalen

Non-ferrometalen

Afgedankte voertuigen

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Banden

Shredderafval

Plastic uit shredderafval

News

Met oneindigheid als drijvende kracht realiseren we belangrijke industriële
projecten met menselijke voordelen, sociaal en ecologisch, onophoudelijk.

Pin It on Pinterest