Historiek

De geschiedenis van de COMET Groep begint in 1986 met de overname door Alfred Grosjean van de activiteiten van PARIDANS in Aubange en van Bodson in Châtelet in 1987.

Zeer snel nemen de tonnages toe en worden de activiteiten uitgebreid. In 1988 wordt de “Compagnie des Métaux de la Sambre” (vandaag beter bekend onder de naam “COMETSAMBRE”) opgericht, vier jaar later gevolgd door RECYMET, die aldus de fundamenten vormen voor de COMET Groep. Datzelfde jaar neemt Pierre Grosjean, zoon van Alfred Grosjean de leiding over, na meerdere jaren op het terrein te hebben gewerkt om de knepen van het vak te leren kennen.

Gedurende 5 jaar zal hij de activiteit verder blijven ontwikkelen, tot hij uiteindelijk in 1997 de fakkel doorgeeft aan zijn broer Philippe Grosjean.

De Groep COMET wist snel haar positie te consolideren en voelde de behoefte om te groeien en haar activiteiten uit te breiden. Via het opkopen van bestaande vennootschappen en het oprichten van nieuwe vennootschappen heeft de Groep haar plaats op de markt van ferro- en non-ferrometalen verstevigd, maar heeft ze eveneens haar expertise uitgebreid naar andere activiteitengebieden die verband houden met recycling.
Vandaag telt de COMET Groep een dertigtal vennootschappen die gevestigd zijn op Belgisch en Frans grondgebied. Zij beschikt over performante installaties waardoor zij recyclagepercentages kan halen die onuitgegeven zijn.

\
2019

2019

 • Recycar (Chatelet) en VM Recycling (Obourg) worden de eerste erkende centra voor de depollutie van elektrische en hybride voertuigen in Wallonië.
\
2018

2018

 • Overname van de site in Strépy, 4ha, 5000 m² gebouw.
\
2016

2016

 • Oprichting van Comet France in Bonneuil sur Marne.
\
2013

2013

 • Oprichting van Ecofer (ferrometalen en non-ferrometalen) en van V&M Recycling (afgedankte voertuigen en non-ferrometalen).

 • Guillaume Grosjean neemt de algemene leiding van COMETSAMBRE over.
\
2012

2012

 • Oprichting van Comet PLASTIQUES.
\
2009

2009

 • Oprichting van Comet GENT (exportplatform).
 • Start van de shredder van 7000 pk in Obourg.
\
2008

2008

 • Opening van de site in Obourg en bouw van de shredder van 7000 pk.
 • Overname van de vennootschap RUDY W (binnenvaart).
 • Oprichting van Comet BRUSSEL (ferro- en non-ferrometalen).
\
2007

2007

 • Overname van de vennootschap Récupération Du Nord in La Chapelle d’Armentières (ferro- en non-ferrometalen) en oprichting van Covanord.
 • Oprichting van Terecoval in Chambéry in Frankrijk (AEEA en koelapparaten).
\
2004

2004

 • Overname van de vennootschap Gosselin Duriez in Denain (ferro- en non-ferrometalen).
\
2002

2002

 • Oprichting van Comet TRANSPORTS (vrachtwagenvervoer) en van Comet TRAITEMENTS (shredderafval).
\
2001

2001

 • Oprichting van Comet Tyre Recycling (CTR), vennootschap gespecialiseerd in de inzameling, verwerking en ecologische recycling van alle soorten afgedankte banden.
\
2000

2000

 • Overname van de vennootschap Georges Cornu in Wasquehal (ferro- en non-ferrometalen).
\
1998

1998

 • Aankoop van een Shredder van 3000 pk voor de site in Châtelet.
\
1997

1997

 • Philippe Grosjean neemt de recyclingactiviteit over die door zijn broer Pierre was gestart.
\
1995

1995

 • Oprichting van RECYCAR (Afgedankte voertuigen).
\
1992

1992

 • Oprichting van RECYMET (non-ferrometalen).
 • Pierre Grosjean neemt de leiding over.
\
1988

1988

 • Oprichting van de “Compagnie des Métaux de la Sambre”, vandaag gekend onder de naam “COMETSAMBRE” (ferrometalen).
\
1987

1987

 • Overname van de activiteiten van Bodson in Châtelet, in de streek rond Charleroi.

 • In die tijd is de site uitgerust met een metaalknipper en een shredder (de eerste in de regio).
\
1986

1986

 • Overname van de activiteiten van PARIDANS in Aubange door Alfred Grosjean.

Comet Groep

9

Bieden eindeloze mogelijkheden voor gerecycleerde materialen.

Wij zijn een Belgische industriële familieonderneming die actief is in de handel in ferro-, non-ferro- en afgeleide metalen.

%

Waardering

Arbeiders-Arbeiders

Comet Groep

Rivage de Boubier 25
B – 6200 Châtelet
België

+32 71 24 38 38

+32 71 39 33 08

info@groupecomet.com

Nos métiers

Ferrometalen

Non-ferrometalen

Afgedankte voertuigen

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Banden

Shredderafval

Plastic uit shredderafval

News

Met oneindigheid als drijvende kracht realiseren we belangrijke industriële
projecten met menselijke voordelen, sociaal en ecologisch, onophoudelijk.

Pin It on Pinterest