R & D

Onze projecten

Onze teams van Research & Development (Onderzoek & Ontwikkeling) zijn onophoudelijk op zoek naar innovatie inzake valorisatie.

Door het combineren van industriële projecten met ultieme oplossingen zetten onze onderzoekers unieke procedés op poten.

Hieronder een kort overzicht van onze recente projecten:

Biolix :
hydrometallurgie ten dienste van recycling

De fijne restfracties van shredderafval van afgedankte voertuigen, van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en van schroot worden in een zuurbad ondergedompeld waarvan de bijzondere eigenschappen een selectieve oplossing van het koper mogelijk maken (principe van uitloging).

Het opgeloste koper wordt daarna gezuiverd en dan met behulp van elektrische stroom afgezet als kathode via het principe van elektrolyse. De resterende onzuiverheden blijven achter in de oplossing, waardoor het mogelijk is een kathodekwaliteit te verkrijgen van 99,99% koper dat nuttig toe te passen is op de LME-markt.

Phoenix :
innoverende brandstoffen

De idee is om de ultieme organische fractie die vervat zit in het shredderafval van metaalafval om te zetten in vloeibare brandstoffen maar ook in koolstof die kan worden gebruikt in de metaalsector.

Dankzij dit geavanceerde instrument kan Comet Traitements valorisatiepercentages halen van meer dan 97%.

Substitutiezand

Onze teams hebben aangetoond dat de minerale fractie die uit fijn shredderafval wordt gehaald ideale fysische eigenschappen vertoont om gebruikt te worden bij de fabricage van bitumineuze mengsels. De korrels zijn zo hoekig dat het mengsel een hogere schuifsterkte heeft.

Wij produceren zo een zand dat kan gebruikt worden ter vervanging van zeezand.

PickIt : het gerobotiseerd sorteren van metalen

Naar aanleiding van de steeds strenger wordende markten wat de kwaliteit van producten betreft, hebben onze teams een procedé op poten gezet dat de geautomatiseerde herkenning van de verschillende metalen (aluminium, koper, messing, zink, enz.) en de gerobotiseerde sortering daarvan aan zeer hoge snelheden (meer dan 1 stuk per seconde) mogelijk maakt.

In het kader van het project “Reverse Metallurgy” met ondersteuning van de Fédération Wallonie Bruxelles hebben Comet en zijn partners (U. Liège, Citius Engineering) een prototype ontwikkeld met als doel de technologie te valideren.

Comet Groep

9

Bieden eindeloze mogelijkheden voor gerecycleerde materialen.

Wij zijn een Belgische industriële familieonderneming die actief is in de handel in ferro-, non-ferro- en afgeleide metalen.

%

Waardering

Arbeiders-Arbeiders

Comet Groep

Rivage de Boubier 25
B – 6200 Châtelet
België

+32 71 24 38 38

+32 71 39 33 08

info@groupecomet.com

Nos métiers

Ferrometalen

Non-ferrometalen

Afgedankte voertuigen

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Banden

Shredderafval

Plastic uit shredderafval

News

Met oneindigheid als drijvende kracht realiseren we belangrijke industriële
projecten met menselijke voordelen, sociaal en ecologisch, onophoudelijk.

Pin It on Pinterest