Informatie ann sollicitanten

1. Wat doen wij met uw gegevens?

 
Door te solliciteren voor een job bij COMET, geeft u de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het selectieproces, volgens de hieronder vermelde modaliteiten.

Dit houdt meer bepaald in dat:

  • Uw gegevens zullen gebruikt worden om uw kandidatuur te evalueren voor een functie binnen onze Groep;
  • U kan gecontacteerd worden door ons of door een partner waarop wij beroep doen in het kader van het selectieproces;
  • Wij de juistheid van de door u gegeven informatie zullen controleren door de door u opgegeven referenties te contacteren.

2. Hoe lang worden uw gegevens door ons bijgehouden?

 
Ingeval van aanwerving zal uw sollicitatie-dossier toegevoegd worden aan uw personeelsdossier.

Indien uw kandidatuur niet aanvaard wordt, zullen wij uw gegevens gedurende 1 jaar maximum bijhouden, waarna ze vernietigd zullen worden.

3. Worden uw gegevens doorgegeven?

 
Uw gegevens worden in geen geval doorverkocht of doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan een ander bedrijf dat behoort tot de Groep met het oog op het invullen van een vacature binnen de Groep.

Uw contactgegevens kunnen eventueel doorgegeven worden aan partners waarop wij soms beroep doen in het kader van een selectieproces voor bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten of assessments, opdat zij met u contact kunnen opnemen.

Het online sollicitatieformulier waarvan u eventueel gebruik gemaakt heeft, betreft een softwaretoepassing, die beheerd wordt door (NAAM).

4. Bijkomende informatie?

 
Bijkomende informatie omtrent ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze Privacy Policy.

Comet Groep

9

Bieden eindeloze mogelijkheden voor gerecycleerde materialen.

Wij zijn een Belgische industriële familieonderneming die actief is in de handel in ferro-, non-ferro- en afgeleide metalen.

%

Waardering

Arbeiders-Arbeiders

Comet Groep

Rivage de Boubier 25
B – 6200 Châtelet
België

+32 71 24 38 38

+32 71 39 33 08

info@groupecomet.com

Nos métiers

Ferrometalen

Non-ferrometalen

Afgedankte voertuigen

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Banden

Shredderafval

Plastic uit shredderafval

News

Met oneindigheid als drijvende kracht realiseren we belangrijke industriële
projecten met menselijke voordelen, sociaal en ecologisch, onophoudelijk.

Pin It on Pinterest